Foreningen

Dansk Forening for Tuberøs Sclerose (TS Danmark) blev stiftet af en gruppe pårørende i 1990. Ønsket var – dengang som nu – at sikre bedre levevilkår for mennesker med tuberøs sclerose. Et af foreningens primære formål er at udbrede kendskabet til sygdommen og skabe forståelse for de særlige behov, som mennesker med tuberøs sclerose har.

TS Danmark støtter og vejleder mennesker med tuberøs sclerose og deres pårørende og agerer talerør i forhold til myndigheder og andre instanser. Vi samarbejder internationalt for at sikre adgangen til den nyeste viden og derigennem effektiv diagnosticering og behandling.

Vidensdeling og erfaringsudveksling er to vigtige nøgleord i forhold til foreningens aktiviteter. Vi arrangerer årligt én lægefaglig dag, én familie-weekend med et fagligt islæt og flere mindre, sociale arrangementer. Indbyrdes oplever vores knap 300 medlemmer en samhørighed, som de ikke finder andre steder.

 

Se foreningsportræt:

Dansk Forening for Tuberøs Sclerose 2023

© Dansk Forening for Tuberøs Sclerose