Bestyrelsesmøde (dato ikke fastlagt endnu)

Dato:11.12

Tid:20

Sted:Skype

Dato ikke fastsat, men har man forslag til bestyrelsen, kan disse rettes til formand@tsdanmark.dk

© Dansk Forening for Tuberøs Sclerose